Liturgie van de dienst op zondag 10 januari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 3: 9-31; tekst 25a

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de komende weken wil ik een aantal zaken bepreken die Paulus in de Romeinenbrief aan de orde stelt. We beginnen met Romeinen 3 waar Paulus zegt dat God Jezus Christus heeft aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in Zijn bloed.

Ons gebed is dat het onderwijs van Paulus onze kennis vermeerderd over onze Zaligmaker Jezus Christus en wat Zijn werk voor ons gelovigen betekent.

  • Psalm 98, 1
  • Psalm 98, 2
  • Psalm 40, 4
  • Psalm 32, 1
  • Lied 489
  • Lied 424b

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten