Liturgie van de dienst op zondag 3 januari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Lezing: Openbaring 7

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 4 : 2 (Lofzang Simeon)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 23 (geheel)
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 43 : 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Openbaring 7
 • Psalm 106 : 3
 • Prediking
 • Psalm 68 : 2
 • Dankgebed, voorbeden
 • Lied 173 : 1, 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten