Liturgie van de dienst op zondag 3 januari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: Ds. J. A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Titus 2:1-15

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 1. Welkom en mededelingen
 2. Gezang 121: 1 en 2 (God, in ons midden..)
 3. Votum† en groet
 4. Psalm 106:1
 5. Wet
 6. Psalm 106:2
 7. Gebed
 8. Schriftlezing: Titus 2:1-15
 9. Psalm 78:1
 10. Preek
  Kernteksten: Titus 2: 11-13
  Thema:† Onderwijs na Kerst
 11. Gezang 468:1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
 12. Dankgebed en voorbeden
 13. Psalm 136:1 en 23
 14. Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten