Liturgie van de dienst op Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 om 10:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Prediker 12, 9-14; Jes. 11, 1-5

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De preekstof rondom Oud en Nieuw komt uit Prediker 12. Oudejaarsavond luisteren we naar de woorden uit vers 5 ‘De mens gaat naar zijn eeuwig huis’ en nieuwjaarsmorgen staan we stil bij wat we lezen in vers 13 ‘Vrees God’.

  • Psalm 19, 5
  • Psalm 25, 2 en 4
  • Gezang 427, 1
  • Psalm 25, 6 en 7
  • Gezang 207, 3 en 4
  • Psalm 147, 3 en 10

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten