Liturgie van de dienst op Oudjaarsavond 31 december 2020 om 19:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Prediker 11, 9 – 12, 8; Ef. 2, 1-10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De preekstof rondom Oud en Nieuw komt uit Prediker 12. Oudejaarsavond luisteren we naar de woorden uit vers 5 ‘De mens gaat naar zijn eeuwig huis’ en nieuwjaarsmorgen staan we stil bij wat we lezen in vers 13 ‘Vrees God’.

 • Psalm 90, 1
 • Gezang 353, 3-6
 • Psalm 73, 13
 • Psalm 91, 1 en 7
 • Psalm 68, 10
 • Gezang 471, 1 en 2

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten