Liturgie van de dienst op zondag 27 december 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort

Lezing: Johannes 1 : 1-18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Bekijk ook het liturgisch bloemstuk - De kerst die we niet hadden verwacht

 • welkom en mededelingen
 • zingen: psalm 100 : 1 en 4
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen: lied 126 : 1, 2 en 4 (In Bethlehems stal)
 • geloofsbelijdenis
 • zingen: lied 15 : 1, 3 en 4 (Geprezen zij God!)
 • gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 1 : 1-18
 • zingen: psalm 149 : 1 en 2
 • lezing van de tekst: Johannes 1 : 11 en 12 uitleg en verkondiging van het Woord. Thema: Het Kind en zijn Naam
 • zingen: psalm 72 : 10 en 11
 • dankgebed en voorbeden
 • zingen: lofzang van Simeon : 1 en 2
 • zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten