Liturgie van de dienst op zondag 27 december 2020 om 09:30 uur

Voorganger: prop. M. Slingerland

Lezing: Lukas 2: 22-40 (tekst 2: 29-32)

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Bekijk ook het liturgisch bloemstuk - De kerst die we niet hadden verwacht

 • Voorzang: Lied 92: 1, 3
 • Stil gebed
 • Votum
 • Zingen: Psalm 111: 3, 5
 • Wet
 • Zingen: Psalm 119: 17, 19
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 2: 22-40 (tekst 2: 29-32)
 • Zingen : Psalm 89: 7, 8
 • Preek: "Verwachting en vervulling"
 • Zingen: Lofzang van Simeon: 1, 2
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: L:ied 228: 1, 2, 3
 • Zegenbede

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten