Liturgie van de dienst op Eerste Kerstdag 25 december 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Lukas 2:1-20

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Bekijk ook het liturgisch bloemstuk - De kerst die we niet hadden verwacht

 • Aanvangslied: Lied 127:1 en 2
 • Afkondigingen
 • Lied 131:1 en 2
 • Votum en groet
 • Ps. 98:1
 • Geloofsbelijdenis Fil. 2
 • Ps. 93:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Lukas 2:1-20
 • Lofz. Maria:1, 3 en 5
 • Prediking
 • Lied 124:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Lied 118
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten