Liturgie van de dienst op zondag 20 december 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jesaja 2 en Lukas 1:46-56

vierde Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag is het de vierde Advent. We bladeren op deze zondag even terug in Jesaja en lezen hoofdstuk 2. Een prachtig beeld wordt daar opgeroepen. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Het zijn woorden die we ook kunnen lezen voor het gebouw van de Verenigde Naties. Het is onze roeping ons in te zetten voor de wereldvrede en daarom is het mooi dat er zoín instituut is. De vraag is wel of dat zo goed lukt. Het is al moeilijk genoeg de vrede te bewaren in eigen huis. Dan blijven de woorden van Jesaja altijd weer actueel. Uiteindelijk moet God het doen. En die doet het ook, maar langs een lange en moeilijk weg. We lezen Jesaja 2 en Lukas 1:46-56.

 • Aanvangslied Ps 99:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 96:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 6:2
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Jesaja 2 en Lukas 1:48-56
 • Lied 111:1 en 4
 • Prediking over Jesaja 2:1-5
 • Lied 429:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 96:7 en 9
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten