Liturgie van de dienst op zondag 20 december 2020 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jesaja 11

Adventsviering

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Dit jaar is er weer een adventsviering voor gezinnen op zondag 20 december om 16:30 uur. Ondanks de beperkingen, willen we dit toch met elkaar houden in de vorm van een digitale viering.

Ds. Bergshoeff zal de inleiding houden. De enthousiaste jeugdclubs / verenigingen binnen onze gemeente zullen hun medewerking hieraan verlenen. U / jij zult versteld staan van de talenten die er binnen de gemeente zijn.

We hopen dat u/jij een gezegende adventsviering mag hebben. Het is een tijd vol verwachting met uitzicht op het komende Kerstfeest.

Hartelijke groet, Willem, Dianne, Karen, Greetje, Marita en Clarisse

Liturgie

Inleidend muzikaal intermezzo Basixs

Inleiding en gebed Jeugdouderling Willem van Vlastuin

Zingen Benjaminclub en Between
Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt, gaf Hij 't mooiste wat Hij had. Zijn eigen Zoon.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk. Een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk. Een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon.
En de wijzen brachten goud. Mirre en wierook voor het kind. Als eerbetoon.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk. Een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk. Een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt. Geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt. Leg je leven in Zijn hand. Hij is Gods Zoon.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk. Een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk. Een mooier geschenk ken ik niet.

Interview Catechisanten (12-15 jaar)

Gedicht Zondagschool ďKerst komt langzaam dichterbijĒ
Kerst komt langzaam dichterbij.
Steeds meer licht voor jou en mij.
Alle kaarsjes branden nu zacht.
Voor het feest dat op ons wacht.

Zingen Knipperlicht ďO kom, o kom ImmanuŽlĒ (Weerklank 113)
O kom, o kom, ImmanuŽl,
Verlos uw volk, uw IsraŽl,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam o Heer!
Weest blij, weest blij, o IsraŽl!
Hij is nabij ImmanuŽl!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o IsraŽl!
Hij is nabij, ImmanuŽl!

Bijbellezing Between Jesaja 11:1-10
1. Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van IsaÔ, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
3. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.
4. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
5. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
6. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.
7. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.
8. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.
9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10. Want op die dag zal de Wortel van IsaÔ er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hťm zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Overdenking ďDromen van een nieuwe wereldĒ - ds. G.C. Bergshoeff

Zingen Lied Gemeente ďHeer u bent mijn levenĒ (Weerklank 439)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefdí en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samenbracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.
Om het zaad te zijn van Gods rijk!

Dankgebed ds. G.C. Bergshoeff

Zingen Kinderbijbeluur ďDe Heere zegent jouĒ
De Heere zegent jou, en Hij beschermt jou.
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

De Heere zegent u en Hij beschermt u.
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x).

Videofilm Zandkunstenaar Gert van der Vijver

Wij wensen u/jou gezegende kerstdagen.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten