Liturgie van de dienst op zondag 13 december 2020 om 09:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jesaja 9:1-6 en Lukas 1:26-38

derde Advent, viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees over de viering van het Heilig Avondmaal in december meer in het nieuwsbericht.

Let op de vragen van de gezondheidscheck

Zondag 6 en 13 december staan in het teken van voorbereiding en viering van het heilig avondmaal. We zijn blij dat zoveel gemeenteleden zich hebben aangemeld om het avondmaal te vieren en elkaar ondanks beperkende maatregelen te ontmoeten. Toch mooi dat een weg gevonden is om dit sacrament te bedienen. We hebben het hard nodig om vol te houden!

In de diensten van zondag 13 december horen we van de boodschap uit verzen 5 en 6. Een klassieke tekst voor de adventtijd. Er wordt gesproken over de namen die de Zoon van God gegeven zijn. Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Het zijn stuk voor stuk namen die de moeite waard zijn om te overdenken. U zult wel merken welke naam er in de samenkomst centraal zal staan.

We danken de HEERE voor de tekenen van brood en wijn, waarin Hij op een bijzondere wijze met Zijn liefde en genade tot ons komt.

 • Aanvangslied: Ps. 75:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 98:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 en Lukas 1:26-38
 • Ps. 111:3
 • Prediking over Jesaja 9:5 Zijn naam is Wonderlijk
 • Ps. 77:7 en 8
 • Lezing formulier
 • Tijdens het uitdelen brood en wijn: Lied 152:1 en 4
 • Na viering: Lofz Simeon:1
 • Gebeden
 • Lied 501:3 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten