Liturgie van de dienst op zondag 6 december 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Genesis 5: 23-32; 6:1-8 en Lukas 2: 25-32

Tweede Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Begroeting en afkondigingen
 • Lied 103: 1 en 3 (De dag van de vertroosting komt haastig nabij)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 130: 3 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 42:5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Genesis 5: 23-32; 6:1-8 en Lukas 2: 25-32
 • Lied 112:2 (Vervul o Heiland het verlangen)
 • Verkondiging Tekst: Genesis 5:29 Thema: Adventstroost!
 • Psalm 68:2
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 146:3
15)Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten