Liturgie van de dienst op zondag 6 december 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 8: 19 Ė 9:6. Mat. 4: 7-12

Tweede Advent, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees over de viering van het Heilig Avondmaal in december meer in het nieuwsbericht.

Zondag 6 en 13 december staan in het teken van voorbereiding en viering van het heilig avondmaal. We zijn blij dat zoveel gemeenteleden zich hebben aangemeld om het avondmaal te vieren en elkaar ondanks beperkende maatregelen te ontmoeten. Toch mooi dat een weg gevonden is om dit sacrament te bedienen. We hebben het hard nodig om vol te houden!

In de morgendienst van 6 december luisteren we naar de woorden uit Jesaja 9 vers 1: "Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen."

We danken de HEERE voor de tekenen van brood en wijn, waarin Hij op een bijzondere wijze met Zijn liefde en genade tot ons komt.

  • Psalm 118: 1
  • Psalm 118: 7 en 14
  • Psalm 25: 10
  • Lied 17, 1 en 4
  • Lied 112: 1 en 2
  • Psalm 27: 7

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten