Liturgie van de dienst op zondag 29 november 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Openbaring 13

Eerste Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Het teken van het beest nabij?
In deze dienst staan we stil bij Openbaring 13. Dit naar aanleiding van vragen uit de gemeente over filmpjes die rondgaan over de huidige pandemie. Er wordt gewaarschuwd je niet te laten vaccineren, omdat er wel eens hele kwalijke dingen met je kunnen gebeuren. In een van de filmpjes werd verwezen naar Openbaring 13 waar we lezen dat je niet kunt kopen of verkopen zonder het teken van het beest. Dat is nu aanstaande, vertelde een van de boodschappers. Ze zei ook nog dat Johannes werkelijk niet wist wat hij opschreef, maar nu weten we het wel! Daarom wil ik in deze samenkomst eens rustig naar deze tekst kijken en nagaan wat de apostel hier bedoelt te zeggen. Ter voorbereiding kunt u naast Openbaring 13 ook DaniŽl 7 lezen.

 • Aanvangslied: Psalm 136:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 136:3
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 433:1 en 2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Openbaring 13
 • Ps. 89:7
 • Prediking
 • Ps. 93:1 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 101:1, 7 en 8
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten