Liturgie van de dienst op zondag 29 november 2020 om 18:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen alleen genodigden bij de diensten zijn - Je kunt je hiervoor aanmelden! De diensten worden met beeld en geluid uitgezondenvia kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Openbaring 13

Eerste Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Het teken van het beest nabij?
In deze dienst staan we stil bij Openbaring 13. Dit naar aanleiding van vragen uit de gemeente over filmpjes die rondgaan over de huidige pandemie. Er wordt gewaarschuwd je niet te laten vaccineren, omdat er wel eens hele kwalijke dingen met je kunnen gebeuren. In een van de filmpjes werd verwezen naar Openbaring 13 waar we lezen dat je niet kunt kopen of verkopen zonder het teken van het beest. Dat is nu aanstaande, vertelde een van de boodschappers. Ze zei ook nog dat Johannes werkelijk niet wist wat hij opschreef, maar nu weten we het wel! Daarom wil ik in deze samenkomst eens rustig naar deze tekst kijken en nagaan wat de apostel hier bedoelt te zeggen. Ter voorbereiding kunt u naast Openbaring 13 ook DaniŽl 7 lezen.

 • Aanvangslied: Psalm 136:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 136:3
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 433:1 en 2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Openbaring 13
 • Ps. 89:7
 • Prediking
 • Ps. 93:1 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 101:1, 7 en 8
 • Zegen

Collecten

1. Diaconie: Stichting Friedensstimme
Stichting Friedensstimme Nederland is opgericht in 1979 en is een interkerkelijke organisatie. In de periode van vervolging in de toenmalige Sovjet-Unie, droegen ze zorg voor Russische geloofsgevangenen. Vanaf 1988, na de 'Wende', houden ze zich bezig met de ondersteuning van evangelisatie en lectuurverspreiding in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Er worden geen Nederlandse evangelisten uitgezonden, maar ze bieden ondersteuning aan ruim honderd Russische evangelisten. Zij brengen het Evangelie aan mensen van wie velen nog nooit van Jezus Christus gehoord hebben. Naast de ondersteuning van evangelisten zorgen ze voor evangelisatielectuur, die naar evangelisten en voorgangers verstuurd wordt. Deze lectuur gebruiken zij direct voor evangelisatie.

2. Kerkrentmeesters: Pastoraat

Maandelijkse collecte voor de zending
Deze keer is de collecte bestemd voor de uitzending van DaniŽlle Davelaar. Inmiddels is de maand november uitgegroeid tot een maand waarin er veel aandacht is voor DaniŽlle en haar werk in Zuid-Afrika. De maand waarin ze ook jarig is, je mag dan ook in het middelpunt staan: in het zonnetje gezet worden. Maar het is ook noodzakelijk: want haar werk bij Choices kan niet zonder ons meeleven, meebidden en meegeven. In de vorige kerkbode kon u een berichtje van haarzelf lezen. Hebt u het gemist? Kijk dan nog even in de vorige kerkbode. Het is de moeite van het lezen waard. Velen onder u hebben ook het filmpje gezien dat een paar weken geleden tijdens de dienst werd getoond. Nieuws van DaniŽlle zelf spreekt voor zich en maakt de betrokkenheid groter. Hartelijk dank, ook vanuit Zuid-Afrika voor uw meeleven, meebidden en meegeven!

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten