Liturgie van de dienst op zondag 29 november 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 7: 1-17 en Mat. 1: 18-25. Tekst 14.

Eerste Advent, bediening Heilige Doop, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Voor zondagmorgen 29 november staat een doopdienst gepland. We luisteren naar de geschiedenis uit Jesaja 7 waar we lezen over het teken van Immanuel. Daarom zal de HEERE Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal en Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven (vers 14).

 • Psalm 84: 1
 • Psalm 84: 2
 • Psalm 84: 6
 • Rondom dopen Psalm 105: 5 en Psalm 134: 3
 • Gezang 113: 1 en 3
 • Psalm 46: 4
 • Gezang 443: 1, 2, 5 en 6

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten