Liturgie van de dienst op zondag 22 november 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. H. van de Belt, Woudenberg

Lezing: Openbaring 7 : 9 Ė 10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 364 : 1, 2
 • Votum
 • Groet
 • Ps. 92 : 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 73 : 12
 • Gebed
 • Openbaring 7
 • Ps. 68 : 2, 5
 • Preek
 • Ps. 87 : 3, 4
 • Dankgebed
 • Ps. 67 : 3 (Weerklank)
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten