Liturgie van de dienst op zondag 15 november 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Exodus 21:1-11 en 20-27 Filemon 1:8-16

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van zondag 15 november zullen we enkele wetten bespreken in het kader van de slavernij. Een thema waar weer fors over gedebatteerd wordt. Soms lijkt het erop dat de Bijbel slavernij goedkeurt, maar daar is wel wat meer over te zeggen.
Ik denk persoonlijk dat menig slaaf in een vroom IsraŽlitisch gezien het beter had dan werknemers in grote bedrijven die alleen maar bezig zijn met winst maken en zich op geen enkele manier bekommeren om het welzijn van hun werknemers. Blijft wel staan dat er teksten staan die wel heel erg ongemakkelijk aanvoelen. Ik voel ook sterk de neiging hier maar aan voorbij te gaan, maar dat is te gemakkelijk. We gaan het toch maar - met Gods hulp - proberen.
We lezen in deze samenkomst enkele teksten uit Exodus 21. U zou ter voorbereiding ook de brief van de apostel Paulus aan Filemon kunnen lezen.

 • Aanvangslied: Ps. 146:1
 • Votum en groet
 • Ps. 126:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Gz. 271:3
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Exodus 21:1-11 en 20-27 Filemon 1:8-16
 • Ps. 107:1
 • Prediking
 • Gz. 71:1, 2, 3 en 4
 • Gebed
 • Ps. 146:5
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten