Liturgie van de dienst op zondag 15 november 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 32

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 15 november luisteren we in de morgendienst naar Psalm 32. In deze boetpsalm vertelt David wat het met je doet wanneer je God niet eerlijk de zonden belijdt en het belang om de overtredingen te belijden voor de HEERE. Onderwijs die we ter harte hebben te nemen. Wie zo leert bidden, ontvangt vrijspraak en kent blijdschap in God.

  • Psalm 85: 1
  • Psalm 85: 3
  • Lied 482: 1 en 2
  • Psalm 86: 3
  • Psalm 32: 1 en 3
  • Lied 54: 1 5 en 7 (Schoollied)

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten