Liturgie van de dienst op zondag 8 november 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Leviticus 1 en Hebr 10:19-23

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 8 november wil ik concreet één van de wetten met u bespreken, en wel Leviticus 1. We hebben gezien dat Christus benadrukt dat Hij niet gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen, maar om te vervullen. Daarmee laat Hij de diepte van de wet zien. Je zou kunnen zeggen de geest van de wet. Vervolgens hebben we afgelopen zondag gezien dat de apostel Paulus aan Timotheüs schrijft (2 Tim. 3:16) dat de hele Schrift door God is ingegeven en nuttig is om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus zijn we geroepen om te zoeken naar wat God met die concrete wetten bedoelt. Dat is lang niet eenvoudig, omdat we merken dat het om totaal andere omstandigheden gaat. Dan is de Geest nodig om door het concrete gebod heen te kijken naar de principes de er achter schuilen. In Leviticus lezen we dan wetten die we dan niet meer letterlijk doen, maar geestelijk wel degelijk hun betekenis hebben. Dat wordt duidelijk uit het werk van onze Heiland.

 • Aanvangslied: Lied 284:1
 • Votum en groet
 • Ps. 141:2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 40:3 en 4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Leviticus 1 en Hebr 10:19-23
 • Prediking
 • Lied 141:1 en 3
 • Gebed
 • Ps. 116:10
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten