Liturgie van de dienst op zondag 8 november 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Deut. 5, 1-6 en Openb. 21, 1-8

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De preek van zondagmorgen 8 november gaat over de eerste woorden van de tien geboden ďIk ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeftĒ. In deze ene zin komt de boodschap van de Bijbel op een indrukwekkende manier tot uitdrukking.

 • Psalm 119: 17
 • Psalm 119: 24
 • Psalm 48: 6
 • Gezang 205: 1
 • Gezang 271: 3
 • Psalm 100: 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten