Liturgie van de dienst op Dankdag 4 november 2020 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 67

Voedselpakketten Satu-Mare en Borla

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de dienst van woensdag 4 november, wanneer het dankdag is voor gewas en arbeid luisteren we naar Psalm 67 vers 7: De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

  • Psalm 149: 1
  • Lied 349: 1
  • Psalm 146: 3
  • Psalm 67: 1
  • Psalm 67: 3
  • Psalm 23: 5 (Weerklank)

Liturgisch bloemstuk: dank God in alles

Dankt God in alles!

Toelichting liturgisch bloemstuk Dankdag 2020

God blijft onveranderd wat er ook gebeurt dat is wat de hangende amaranthus (aan de rechterzijde van het stuk) laat zien.
De zonnebloemen symboliseren toewijding. De zonnebloem draait haar bloem naar het licht en heft haar hoofd op in dank naar God!
Het gras geeft de kwetsbaarheid van het leven weer terwijl de klimop Gods trouw laat zien.
De tarwearen op de grond staan voor de dood en opstandingskracht van Christus.
De zaaibak en de gieter laten het proces zien van zaaien, water geven en oogsten van de vruchten, we danken God dat hij zegen, kracht, regen en droogte gaf waardoor er oogst mag zijn!

N.a.v. Handelingen 27:35

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten