Liturgie van de dienst op zondag 1 november 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 2 Tim. 3:10-4:5

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Lied 288:1
 • Votum en groet
 • Ps. 119:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: 2 Tim. 3:10-4:5
 • Ps. 119:3
 • Prediking
 • Lied 267:1 en 2
 • Gebed
 • Ps. 108:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten