Liturgie van de dienst op zondag 1 november 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 23: 37-24:3 en 36-42

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 1 november luisteren we naar de aansporing van Heere Jezus om waakzaam te zijn en rekening moeten houden met Zijn wederkomst van Hem. Hiervan lezen in Mat. 24. Indringend onderwijs dat we ons moeten voorbereiding op de dingen die gaan komen.

 • Psalm 95, 2
 • Psalm 95: 4
 • Psalm 105: 3
 • Lied 43: 1
 • Lied 43: 3
 • Psalm 24: 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten