Liturgie van de dienst op zondag 25 oktober 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. Bloemendal, Ederveen

Lezing: Jesaja 35:1-10; MattheŁs 11:1-6; tekst: Jes.35:10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Voorzang: Ps.105:2
  • Ps.105:21 (Weerklank)
  • Ps.68:5
  • Meditatief orgelspel tussen lezing en preek
  • Lied 205:1,3
  • Ps.24:5

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten