Liturgie van de dienst op zondag 25 oktober 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. A. Schroten, Renswoude

Lezing: Esther 4

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Ps. 25: 2
  • Ps. 25: 6
  • Ps. 143: 10
  • Meditatief moment
  • Gz 441: 1 en 4
  • Gz. 277: 1

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten