Liturgie van de dienst op zondag 25 oktober 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. A. Schroten, Renswoude

Lezing: Esther 4

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps. 25: 2
 • Ps. 25: 6
 • Ps. 143: 10
 • Meditatief moment
 • Gz 441: 1 en 4
 • Gz. 277: 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten