Liturgie van de dienst op zondag 11 oktober 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds.G. van Goch

Lezing: Ef. 4, 17 Ė 32. Tekst: Vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 11 oktober staan we stil bij het laatste deel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Dit doen we aan de hand van Ef. 4:17-32.

 • Psalm 108: 1 (Schoolpsalm)
 • Lied 398: 4
 • Psalm 48: 6
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 468: 1 en 2
 • Psalm 118: 14

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten