Liturgie van de dienst op zondag 11 oktober 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds.G. van Goch

Lezing: Ef. 4, 17 Ė 32. Tekst: Vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 11 oktober staan we stil bij het laatste deel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Dit doen we aan de hand van Ef. 4:17-32.

  • Psalm 108: 1 (Schoolpsalm)
  • Lied 398: 4
  • Psalm 48: 6
  • Meditatief orgelspel
  • Lied 468: 1 en 2
  • Psalm 118: 14

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten