Liturgie van de dienst op zondag 11 oktober 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 73:21-28 en Hebr. 6:9-20

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We lezen in de morgendienst HebreeŽn 6:9-20. Na de waarschuwende woorden, die we bij tijd en wijle ook nodig hebben, volgen nu woorden van hoop. Een gedeelte waarin de hoop wordt vergeleken met een anker. En een anker zorgt ervoor dat het schip niet aan de zee wordt overgegeven. Daarom moet het anker op vaste bodem uitgegooid worden. En die vaste bodem is voor de christen het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel (Hebr. 6:19). Wat dat betekent hoort u komende zondag.

 • Aanvangslied: Lied 421
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 111:5
 • Wet
 • Ps. 119:57
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 73:21-28 en Hebr. 6:9-20
 • Orgelspel
 • Prediking
 • Ps. 43:4 en 5
 • Gebed en voorbede
 • Lied 515:1 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten