Liturgie van de dienst op zondag 18 oktober 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Matth. 5:17-24

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Met enige regelmaat stellen mensen me vragen over de Bijbel of het christelijk geloof. Die vragen probeer ik dan zo goed en zo kwaad als het gaat te beantwoorden. Nu we door de Bijbelboeken heen zijn, dacht ik om een aantal van die vragen in de komende samenkomsten te behandelen. Want wanneer één persoon een vraag stelt, zitten ongetwijfeld meer mensen met deze vraag. Dan lijkt het me goed deze vragen in het midden van de gemeente te beantwoorden. Je ziet dat trouwens ook in de brieven van Paulus. Het meest duidelijk in de eerste brief die hij aan de gemeente van Korinthe schrijft (zie bv 1 Korinthe 7:1). En mocht u of jij nog vragen hebben, stel ze gerust. Misschien dat ik er een leerdienst aan kan wijden. Ik zie ze met belangstelling tegemoet.

Deze zondag wil ik de vraag behandelen over de wet van God. We hebben in de loop van de tijd een onderscheid gemaakt in geboden die wel geldig zijn en geboden die niet geldig meer zijn. Maar dat is niet altijd zo helder. Want de Tien Geboden zijn dan weer wel geldig (we lezen ze niet zomaar in de samenkomst), maar het gebod om geen kleding te dragen van verschillende stoffen (Deut. 22:11) is dan weer niet geldig. En wat te denken van het gebod: Gedenk de sabbathdag dat u die heiligt. Daar houden we ons in de letterlijke zin van het woord ook niet meer aan. Want wij houden onze sabbath op de eerste dag van de week. Misschien dat ik er wel meerdere diensten aan zal moeten wijden. Maar komende zondag dus de vraag: wat is nu wel geldig en wat niet meer.

 • Aanvangslied: Psalm 8:1
 • Votum en groet
 • Ps. 119:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Gz. 183:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Matth. 5:17-24
 • Orgelspel
 • Prediking: Jezus en de wet
 • Ps. 119:8 en 9
 • Gebed
 • Gz. 227:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten