Liturgie van de dienst op zondag 18 oktober 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 5: 1-7 en Joh. 15: 1-17: tekst Joh. 15:5

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De serie preken over de vrucht van de Geest willen we afsluiten op zondag 18 oktober. We luisteren dan naar de vergelijking die Jezus maakt in Johannes 15:1-8: Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

  • Lied 462 (schoollied)
  • Psalm 108: 1
  • Psalm 119: 57
  • Psalm 119: 1 en 3
  • Lied 56: 1 en 4
  • Psalm 100: 1 en 2

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten