Liturgie van de dienst op zondag 4 oktober 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Hebr. 5:11 - 6:12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 4 oktober is er een leerdienst met als kernvraag: kan een gelovige afvallig worden? Ik wil dit doen aan de hand van HebreeŽn 6:4-8. Dit is geen gemakkelijk thema... We lezen HebreeŽn 5:11-6:8. Het is zeker aan te bevelen dit gedeelte thuis alvast een paar keer door te lezen.

 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied 432:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 107:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing Hebr. 5:11 - 6:12
 • Prediking
 • Ps. 95:4
 • Gebed
 • Ps. 31:17
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten