Liturgie van de dienst op zondag 4 oktober 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lev. 23: 39-43; Psalm 63; Joh. 7: 37-39

IsraŽlzondag kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 4 oktober is het IsraŽlzondag. Een zondag waar de kerk in het bijzonder stilstaat bij de onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl. In deze dienst luisteren we naar Psalm 63 vers 4 ďUw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzenĒ.

 • Psalm 71: 2
 • Psalm 117
 • Psalm 119, 84
 • Lied 418, 4
 • Weerklank 464, 3
 • Psalm 91, 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten