Liturgie van de dienst op zondag 4 oktober 2020 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen alleen genodigden bij de diensten zijn - Je kunt je hiervoor aanmelden! De diensten worden met beeld en geluid uitgezondenvia kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 63

IsraŽlzondag kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 4 oktober is het IsraŽlzondag. Een zondag waar de kerk in het bijzonder stilstaat bij de onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl. In deze dienst luisteren we naar Psalm 63 vers 4 ďUw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzenĒ.

Collecten

1. Diaconie: IsraŽlzondag Ė Nes Ammin
Waarom is er eigenlijk een IsraŽlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een IsraŽlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat IsraŽl. Er zijn drie motieven voor zoín aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk IsraŽl, bezinning op de relatie van de Kerk met IsraŽl, gebed voor het volk IsraŽl. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de IsraŽlzondag te laten vallen op de zondag vůůr de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de IsraŽlzondag ingesteld.
Met de opbrengst van de collecte van de IsraŽlzondag wordt het werk van Kerk en IsraŽl gesteund. Kerk en IsraŽl wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk IsraŽl. In IsraŽl wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

2. Kerkrentmeesters: Evangelisatiewerk

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten