Liturgie van de dienst op zondag 4 oktober 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lev. 23: 39-43; Psalm 63; Joh. 7: 37-39

IsraŽlzondag kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 4 oktober is het IsraŽlzondag. Een zondag waar de kerk in het bijzonder stilstaat bij de onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl. In deze dienst luisteren we naar Psalm 63 vers 4 ďUw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzenĒ.

  • Psalm 71: 2
  • Psalm 117
  • Psalm 119, 84
  • Lied 418, 4
  • Weerklank 464, 3
  • Psalm 91, 1

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten