Liturgie van de dienst op zondag 27 september 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mattheüs 11, 25-30 en 1 Petrus 2, 21-25 ; Tekst: de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 26 september gaan we ver met de serie preken over de ‘Vrucht van de Geest’. Deze avond staan we stil bij: de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid. Dit doen we aan de hand van Mat. 11:25-30 en 1 Petrus 2:21-25.

  • Psalm 147, 1
  • Psalm 147, 3
  • Psalm 48, 6
  • Psalm 62, 1 en 5
  • Lied 144, 1 en 4
  • Lied 56, 1 en 3

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten