Liturgie van de dienst op zondag 27 september 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Samuel 3:1-11

Opening winterwerk, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst van zondag 27 september focussen we op de opening van het winterwerk. In deze dienst zullen we stilstaan bij 1 Samuel 3. Dit gedeelte is aangedragen door de HGJB. De Hervormd-Gereformeerde Jeugdorganisatie (HGJB) heeft als jaarthema voor het seizoen 2020-2021 gekozen ĎGoed om te horen!í Daarmee wil de HGJB benadrukken dat het evangelie ook in 2020 een goede en belangrijke boodschap is. En om dat goed te horen, is wel een serieuze luisterhouding nodig. Uitgangspunt voor deze zondag is 1 SamuŽl 3:1-10, waarin de jonge SamuŽl tegen God zegt: ĎSpreek, Heere, want Uw dienaar luistert.'

In deze samenkomst zullen we ons in het bijzonder richten tot de jeugd van de gemeente, ik hoop dan ook vele jongeren te mogen begroeten!

 • Ps. 84:1
 • Votum en groet
 • Lied 232:1 en 6
 • Wet
 • Ps. 25:2
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: 1 Samuel 3:1-11
 • Lied 616
 • Prediking
 • Ps. 85:3
 • Gebed en voorbede
 • Lied 441:2 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten