Liturgie van de dienst op zondag 20 september 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Hebr. 3:1-6 en 4:14-5:5

bediening Heilige Doop; uitzending dienst via Midland FM

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Ps. 84:1
 • Votum en groet
 • Lied 430:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 105:5 (terwijl kind wordt binnengebracht)
 • Formulier
 • Dopen
 • Na de doop: Psalm 134:3
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Hebr. 3:1-6 en 4:14-5:5
 • Ps. 9:1 en 2
 • Prediking
 • Lied 11:1 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 75:1
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten