Liturgie van de dienst op zondag 13 september 2020 om 18:30 uur

Voorganger: prof. dr. G. van den Brink, Woerden

Lezing: Spr.1:1-19 en Jac.3:13-18 (tekst: Spr.1:1-7)

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps.72:1 en 2
 • Ps.111:1 en 6
 • Lied 439:1 en 4
 • Ps.25:6 en 7
 • Ps.19:5
 • Lied 525:1 en 3

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten