Liturgie van de dienst op zondag 13 september 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 53, 1-6 en Mark. 10, 17-22; Tekst: Gal. 5, 22f

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende diensten gaan we verder met de serie preken ‘Vrucht van de Geest’. Zondagmorgen 13 september luisteren we naar de vrucht Goedheid en de week daarop staan we in de avonddienst stil bij de vrucht Geloof.

Door middel van de prediking wil de HEERE ons toerusten met kennis. Onze opdracht is dat we in gehoorzaamheid ons inzetten dat door de werking van de Heilige Geest deze aspecten van de vrucht gestalte krijgen in ons leven. Hierin wat God de Vader verheerlijkt.

 • Psalm 122, 1 (Schoolpsalm)
 • Psalm 118, 1
 • Psalm 51, 1
 • Lied 271, 2 en 4
 • Lied 282, 1en 2
 • Psalm 100, 1 t/m 4

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten