Liturgie van de dienst op zondag 6 september 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hebr. 4, 1-11; 1 Joh. 2, 3-17. Tekst 1,7.

viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 89, 7
 • Psalm 89, 8
 • Lied 326, 2 en 6
 • Lied 56, 1 en 3
 • Psalm 86, 6
 • Psalm 147, 6 en 10

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten