Liturgie van de dienst op zondag 6 september 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 1 Joh. 1 Ė 2,2. Tekst 2, 1b en 2a

viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 95, 1
 • Psalm 95, 2
 • Psalm 36, 3
 • Rondom preek: Psalm 103, 2 en 3
 • Tafel klaar maken Lied 336
 • Na viering Psalm 116, 4
 • Lied 326, 6

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten