Liturgie van de dienst op zondag 30 augustus 2020 om 18:30 uur

Voorganger: Prof. dr. W. H. Th. Moehn, Hilversum

Lezing: Psalm 15 en Matt. 19:13-26

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Psalm 24 : 2 en 3
 • Psalm 84 : 1 en 2
 • Gezang 476 : 1 Wij loven U
 • Psalm 25 : 7 en 10
 • Gezang 241 : 1 en 2 Kom kinderen
 • Psalm 146 : 1 en 3

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten