Liturgie van de dienst op zondag 30 augustus 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Gen. 2:1-3, Hebr. 3:7-4:11 en Matth. 11:28-30

voorbereiding Heilig Avondmaal, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag hopen we verder te gaan met de brief aan de HebreeŽn. We gaan het dit keer hebben over rust! Niet onbelangrijk in een hectische tijd als de onze. Wat geeft ons nu werkelijk rust? Deze vraag hangt uiteraard samen met de betekenis van de sabbat. Het is niet zomaar dat we in de christelijke gemeente niet op de zevende dag van de week bij elkaar kom, maar op de eerste dag van de week. Dat heeft alles te maken met de ware rust waarover de apostel spreekt in hoofdstuk 4:9 "Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God." Lees ter voorbereiding alvast Hebr. 3:7 - 4:11. U zou daarnaast ook de uitleg van het gebod 'Gedenk de sabbat dat u die heiligt' door de Heidelberger Catechismus (Zondag 38) kunnen lezen. Houd daarbij de volgende vraag in gedachten: wat wordt er door de catechismus niet gezegd als het gaat om het vierde gebod?
Zondag zult u er meer over horen.
In deze dienst bereiden we ons ook voor op de viering van het heilig Avondmaal op zondag 6 september.

 • Aanvangslied Ps. 95:1
 • Votum en groet
 • Ps. 95:2 en 3
 • Wet
 • Ps. 26:2
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Gen. 2:1-3, Hebr. 3:7-4:11 en Matth. 11:28-30
 • Ps. 62:1
 • Prediking
 • Ps. 4:2 en 3 (Weerklank)
 • Gebed en voorbede
 • Lied 445:1 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten