Liturgie van de dienst op zondag 23 augustus 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 8 en Hebr. 2:5-18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Ps. 96:1
 • Votum en groet
 • Lied 9:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 22:14
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 8 en Hebr. 2:5-18
 • Orgelspel
 • Prediking
 • Lied 427:1 en 2
 • Gebed
 • Ps. 98:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten