Liturgie van de dienst op zondag 23 augustus 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. E.K. Foppen ('s-Gravenhage)

Lezing: Handelingen 24

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.