Liturgie van de dienst op zondag 23 augustus 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. E.K. Foppen ('s-Gravenhage)

Lezing: Handelingen 24

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 100: 1,2
 • Psalm 100: 3,4
 • Lied 497 (in zijn geheel)
 • Psalm 119: 44
 • Psalm 95: 4
 • Lied 439: 1,4
 • Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
   De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

  > Lees meer over de digitale collecten.


  Naar het overzicht van de kerkdiensten