Liturgie van de dienst op zondag 16 augustus 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. J. Hagedoorn, Hellouw

Lezing: 1 Koningen 17, 7-16; MattheŁs 6: 25-34

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Vragen bij 1 Koningen 17: 7-16
* Waarom kan Elia niet bij de beek Krith blijven?
* Is uw rivier wel eens uitgedroogd? Waar was dat goed voor?
* Waar stuurt God Elia naar toe en wat is daar allemaal vreemd aan?
* Elia blijft niet in IsraŽl en dat noem ik een oordeel. Waarom? En wat heeft dit ons te zeggen?
* De Heere werkt ook buiten de kerkÖ Hebt u daar wel eens iets van gemerkt in de omgang met mensen die niet in de kerk komen?
* De Heere leidt ons stap voor stap en geeft geen kaart voor het leven. Waarom doet de Heere dat zo?
* Had de weduwvrouw Elia verwacht? Hoe weet je dat?
* God geeft wel Zijn belofte, maar geen voorraadschuur. Wat bedoel ik daarmee?
* Welk voorbeeld uit het leven van Corrie ten Boom lijkt op deze geschiedenis?

 • Voorzang: Lied 471: 1: Wat de toekomst brengen moge
 • Psalm 33: 10: Zijn machtig arm beschermd de vromen
 • Lied 472: 1: Wat God doet dat is welgedaan
 • Psalm 72: 6: Ja elk der vorsten zal zich buigen.
 • Psalm 84: 3: Welzalig hij die al zijn kracht
 • Psalm 33: 11: Laat ons alom Zijn lof ontvouwen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten