Liturgie van de dienst op zondag 16 augustus 2020 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen alleen genodigden bij de diensten zijn - Je kunt je hiervoor aanmelden! De diensten worden met beeld en geluid uitgezondenvia kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Collecten

1. Diaconie: Bijbelschool De Wittenberg
Jonge mensen toerusten om als christen in de wereld te staan. De Wittenberg biedt daarvoor het tussenjaar Inside-out aan voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Twee maal per jaar is er een instapmoment voor dit vijf maanden durende traject. Studenten en de andere bewoners van het gebouw (17 tot en met 35 jaar) vormen een christelijke leefgemeenschap.
De Wittenberg is ook een gastvrije plek voor wie rust, stilte en bezinning zoekt. Daarvoor zijn retraitekamers beschikbaar. Gasten zijn hartelijk welkom om de dagelijkse gebedsmomenten bij te wonen. Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels een opleiding bij de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.
Stichting De Wittenberg werd in 1972 opgericht als Stichting Reformatorische Bijbelschool en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist.

2. Kerkrentmeesters: Pastoraat

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten