Liturgie van de dienst op zondag 16 augustus 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Schriftlezingen: Psalm 110 en Hebr. 1:1-2:4

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Ps. 89:15
 • Votum en groet
 • Ps. 45:1 (Weerklank)
 • Wet
 • Ps. 119:69
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 110 en Hebr. 1:1-2:4
 • Orgelspel
 • Prediking over Hebr. 2:1-4
 • Lied 452:1 en 5
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 93:1 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten