Liturgie van de dienst op zondag 9 augustus 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. B.J. van de Kamp (Hierden)

Lezing: Spreuken 10 : 1 – 12; Lukas 24 : 25 - 27

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Mededelingen kerkenraad
 • Zingen: Psalm 33 : 1
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 72 : 1 en 11
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 373 : 1 en 2
 • Gebed
 • Bijbellezingen: Spreuken 10 : 1 – 12 en Lukas 24 : 25 - 27
  Tekst: Spreuken 10 : 7
  Thema voor de verkondiging: ‘De gedachtenis aan de rechtvaardige is tot zegen.’
 • Zingen : Psalm 146 : 7 en 8
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 463 : 1 en 2
 • Dankgebed & Voorbeden
 • We geven onze gaven
 • Zingen: Psalm 68 : 10
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten