Liturgie van de dienst op zondag 9 augustus 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Ef. 2, 1-10; Tekst: Vrucht van de Geest is ... vriendelijkheid

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 9 augustus gaan we verder met de serie preken over de vrucht van de Geest. We staan in deze dienst stil bij de vijfde vrucht; vriendelijkheid . Beschrijven de eerste drie vruchten de relatie van de gelovige tot God, en de laatste drie vruchten de wijze waarop de gelovige zichzelf beschouwt en beoordeelt, de vruchten vier vijf en zes gaan over de relatie van de gelovige tot de naaste. Deze vrucht van de Geest zal zich ontwikkelen bij elke gelovige de in de Geest wandelt. Dat een gave van de Geest. De gelovige staat voor de opgave om te zaaien in de Geest (Gal. 6:8) opdat de vrucht alle ruimte krijgt om te groeien. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

 • Psalm 33, 11
 • Psalm 97, 7
 • Psalm 40, 4
 • Lied 201, 1, 2 en 4
 • Psalm 25, 3 en 6
 • Lied 419

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten