Liturgie van de dienst op zondag 9 augustus 2020 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen alleen genodigden bij de diensten zijn - Je kunt je hiervoor aanmelden! De diensten worden met beeld en geluid uitgezondenvia kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G. van Goch

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 9 augustus gaan we verder met de serie preken over de vrucht van de Geest. We staan in deze dienst stil bij de vijfde vrucht; vriendelijkheid . Beschrijven de eerste drie vruchten de relatie van de gelovige tot God, en de laatste drie vruchten de wijze waarop de gelovige zichzelf beschouwt en beoordeelt, de vruchten vier vijf en zes gaan over de relatie van de gelovige tot de naaste. Deze vrucht van de Geest zal zich ontwikkelen bij elke gelovige de in de Geest wandelt. Dat een gave van de Geest. De gelovige staat voor de opgave om te zaaien in de Geest (Gal. 6:8) opdat de vrucht alle ruimte krijgt om te groeien. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Collecten

1. Diaconie: International Justice Mission
Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Slavernij is een gewelddadige misdaad. Slavernij gaat verder dan Ďslechtsí zware werkomstandigheden. Slaven zijn slachtoffer van dagelijks fysiek, verbaal en seksueel misbruik. Ze kunnen niet weg om op zoek te gaan naar ander werk of om hun familie te beschermen. Van bevrijde slaven hoorden wij dat zij waren geslagen, slachtoffer waren van groepsverkrachtingen, opgesloten werden in kleine ruimtes en zelfs gedwongen werden te kijken naar moord.

2. Kerkrentmeesters: Onderhoud gebouwen

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten