Liturgie van de dienst op zondag 2 augustus 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. T.W. van Bennekom (Goes)

Lezing: Jesaja 40 : 1-8 en Jakobus 4 :7-17

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 121 :1,2
 • Votum en groet
 • Zingen : Psalm 33: 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 143 : 10
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Jesaja 40 : 1-8 en Jakobus 4 :7-17
 • Zingen : Psalm 89 : 19,7
 • Preek : Jakobus 4 : 13 -16a
 • Zingen: Gezang 471 : 1,2
 • Dankgebed - voorbede
 • Gezang 267 : 1,5,6
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten