Liturgie van de dienst op zondag 2 augustus 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Petrus 3:1-15a

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 2 augustus, gaan we verder met de serie preken over de vrucht van de Geest. We luisteren naar de betekenis van de vierde vrucht die genoemd wordt in Gal 5:22: de vrucht van de Geest is geduld. Dit doen we aan de hand van 2 Petrus 3:1-15a.

  • Psalm 103, 1
  • Psalm 103, 2 en 4
  • Psalm 17, 3
  • Lied 207
  • Lied 451
  • Psalm 145, 2 en 3

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten