Liturgie van de dienst op zondag 26 juli 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet)

Lezing: Jesaja 25:6-8; 1 Korinthe 15:25-26, 50-58; 1 Petrus 1:21-25

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Tekst: 1 Korinthe 15:54 slot
Thema: Winnen van de dood... wie kan dat?

  • Voorzang Ps. 118:7 en 8
  • Ps. 21:4, 6
  • Ps. 107:1 en 5 Weerklank
  • Ps. 116:2, 3 en 5
  • Gezang 212:1, 2, 4 en 6
  • Ps. 68:10

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten