Liturgie van de dienst op zondag 19 juli 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 1, 1-7; 5, 1-11; Gal 5, 22c

Thema: Vrucht van de Geest is vrede

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Psalm 89, 1
  • Psalm 72, 2 en 4
  • Psalm 48, 6
  • Psalm 85, 3 en 4
  • Lied 359
  • Lied 357

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten